Στο 3ο συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας του «economist» ο όμιλος για την Unesco Ν. Λάρισας
19 Μαρτίου 2017 0

Το 3ο Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας που διοργανώθηκε από το «Economist» στη Θεσσαλονίκη στο “Porto Palace Hotel”, παρακολούθησαν τα μέλη του Τοπικού Ομίλου για την UNESCO N. Λάρισας και συγκεκριμένα, η πρόεδρος δρ. Θεοδώρα Κάλλα και η αντιπρόεδρος Τάτυ Κωνστάντου.

Σύμφωνα με την κ. Κάλλα, «ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημιουργία Αγροτικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων καθώς και στη σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών ανά προϊόν όπως προβλέπει το νέο Ευρωπαϊκό πλαίσιο και επιβάλλουν οι συνθήκες της Ενιαίας Αγοράς».

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα, το ποσοστό των συνεταιριστικών επιχειρήσεων φθάνει το 11,3% ενώ ο ευρωπαϊκός µέσος όρος στη Δυτική Ευρώπη είναι άνω του 50%.

Η πρόεδρος του Ομίλου για την Unesco Νομού Λάρισας, τονίζει στην «Ε» ότι «στόχος είναι να οδηγηθεί ο πρωτογενής τοµέας από την κουλτούρα των επιδοτήσεων, σε µια κουλτούρα επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας.

Ο Έλληνας παραγωγός πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένας δημιουργικός επιχειρηματίας µεταβαίνοντας από το µοντέλο της οικογενειακής εκμετάλλευσης σε αυτό της αγροτικής επιχείρησης που στρέφεται σε καλλιέργειες και συνεταιριστικά σχήµατα που του επιτρέπουν να έχει µεγαλύτερη βιωσιμότητα, µεγαλύτερη κερδοφορία και λιγότερη εξάρτηση από το κράτος.

Το κράτος είναι αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια µέσω στοχευµένων παρεµβάσεων χρηµατοδότησης (διασφάλιση εγγυητικών κεφαλαίων μέσω συνεργασίας ελληνικών και διεθνών τραπεζών, επενδύσεων στον αγροτικό τομέα, κ.τ.λ.), εξοπλισµού και παροχής εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας.

Είναι απαραίτητο να συνδεθεί η αγροτική παραγωγή µε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, όπως τον τουρισµό και την εστίαση, τη βιοµηχανία καλλυντικών και φαρµακευτικών φυτών, τη χηµική βιοµηχανία και τη βιοµηχανία τροφίµων».

Αξίζει να τονιστεί ότι τα μέλη του Τοπικού Ομίλου για την UNESCO N. Λάρισας είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου κ. Hogan για θέματα που αφορούν στο Αγροτικό Επιχειρείν.

Στην ίδια εκδήλωση παρευρέθηκαν ο αντιπρόεδρος και ο διευθυντής του Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου κ. Κάκαλης και Σίκαλος, η πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου Κυπαρίσσου, Αικατερίνη Παπαστεργίου και η πολιτική επιστήμονας, Βανέσσα Σιώμου.