Παρούσα Δήλωσε η Θεοδώρα Κάλλα στην Παρουσίαση του Προγράμματος της Παιδείας της ΝΔ
6 Ιουνίου 2019 0

Για δεύτερη φορά παρευρέθηκε στην παρουσίαση του προγράμματος της Παιδείας της ΝΔ από την εξαίρετη Νίκη Κεραμεως η Θεοδώρα Κάλλα.Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην Ειδική Αγωγή σε τρείς σημαντικούς θεματικούς άξονες:
-προσαρμογή του εκπαιδευτικού μας συστήματος σταδιακά στην κατεύθυνση της πλήρους ανάπτυξης της ενταξιακής εκπαίδευσης για τους μαθητές με ειδικές αναπηρίες,
-δημιουργία προγραμμάτων σπουδών για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής κατάλληλα σταθμισμενων ως προς το είδος της αναπηρίας και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών,
-ίδρυση προστατευμένων εργαστηρίων μαθητείας

theodora-kallastheodora-kallastheodora-kallastheodora-kallastheodora-kallas