Το πρόγραμμα της ΝΔ έχει επίκεντρο του τον εργαζόμενο
21 Ιουνίου 2019 0

Το πρόγραμμα της ΝΔ έχει επίκεντρο του τον εργαζόμενο. Στόχος είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η βελτίωση της θέσης των εργαζομένων και των εισοδημάτων τους. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να είναι δίπλα στους εργαζόμενους και να πληρώνουν τους φόρους και τις εισφορές τους. Αδήλωτη, ανασφάλιστη εργασία, συμπίεση μισθού με απειλή απόλυσης, καθυστερήσεις πληρωμών κι εργασία εκτός νόμιμου ωραρίου δε επιτρέπονται και δεν συγχωρούνται!!!

theodora-kalla