Παρουσίαση στα ΚΑΠΗ Φαρσάλων
22 Ιουνίου 2019 0

Η Πολιτεία αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της τρίτης ηλικίας. Στην παρουσίαση μου στα ΚΑΠΗ Φαρσάλων αναφέρθηκα στην έλλειψη ολοκληρωμένης συνεκτικής πολιτικής, ειδικά σχεδιασμένη για την τρίτη ηλικία. Καιρός να εφαρμόσουμε μια στο στοχευμένη κοινωνική πολιτική στον τομέα της Υγείας με τη δημιουργία εξειδικευμένων δομών για χρόνιους πάσχοντες, για περιπτώσεις άνοιας και Alzheimer’s, μονάδες παρηγορητικής θεραπείας για ασθενείς σε τελικό στάδιο καθώς κι επέκταση της διάρκειας των επαναλαμβανόμενων συνταγών στους 12 μήνες. Η θεσμοθέτηση της ηλικίας συνταξιοδότησης και η αξιοπρεπής διαβίωση μέσω της διασφάλισης ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

theodora-kalla-parousiash-sta-kaph-farsalwn